THOMAS CERVIN

Thomas Cervin – Under Guds välsignade händer

Thomas Cervin ”Under Guds välsignande händer” . . med sånger och psalmer av och med Thomas Cervin. Thomas Cervin är en flitigt anlitad musiker och solist, mestadels i kyrkor på flera ställen runt landet, och främst i Uppsala där han sedan länge är knuten till Universitetskyrkans gudstjänster. På senare år har han allt oftare sjungit egna sånger, inte minst i kyrkor där sinnesrogudstjänster ger plats för mycket solomusik. Bland dem Katarinamässan och Allhelgonamässan i Stockholm samt i Salabacke-kyrkan och Samariterhemmets kyrka i Uppsala. När Carin Åblad Lundstöm, initiativtagare och eldsjäl för Soppmässan i Uppsala, blev tillfrågad att hålla Morgonandakter i P1 så erbjöd hon Thomas att stå för musiken och de har hittills skapat ett 20-tal andakter tillsammans, av vilka några är valda till CD:n ”Under Guds välsignande händer”. Sångerna framförs oftast med gitarr, munspel och kontrabas. Några av sångerna lyfts av lågmäld stämsång. Musiken är inspirerad av kyrkans sånger och psalmer och singer-songwriter-traditionen. Texterna är personliga men också allmängiltiga – för såväl den djupt troende lyssnaren som för den mer sökande. Thomas nära och personliga sångröst har bidragit till att sångerna har fått stor uppskattning. Efter att Thomas började att tolka och översätta Bob Dylans sånger i samband med hans 70-årsdag 2011 så har han haft flera konsertserier och gudstjänster med Dylans musik, bl a i domkyrkorna i Uppsala, Göteborg och Västerås. Thomas Cervin fick år 2012 stipendium för sitt psalmförfattande och han är deltagare i Anders Frostensson-stiftelsens psalmskola.

Givaren


Discografi:

Album
Art nr:
:: KÖP ::

Kjell Lönnå