ELISABETH ANDERSSON - DANSA OCH SJUNG MED ÖS OCH GUNG

 

Mitt namn är Elisabeth Andersson och jag arbetar som universitetsadjunkt i musik vid Jönköping University. Mina arbetsuppgifter består i att undervisa vid de olika lärarutbildningarna samt att medverka i fortbildning av yrkesverksamma förskollärare och lärare.

Jag är utbildad musikterapeut vid Ingesunds musikhögskola och har under många års tid arbetat med musik i olika sammanhang: i skola och förskola, kyrka samt inom psykiatrisk vård. Det har innefattat allt från spädbarnsmusik, musik i skola och körverksamhet till minnesträning för äldre.

Med detta material vill jag dela med mig av mina erfarenheter hur musik i olika sammanhang har haft betydelse för barn i olika åldrar. I Dansa och sjung med ös och gung är det barns lärande i musikaliska sammanhang som har fått upp­märksamhet dvs. låtar som lär.

Ta gärna kontakt med mig angående frågor kring materialet eller önskemål om föreläsning och workshop. Tillsammans skräddarsyr vi efter era önskemål.

I Dansa och sjung med ös och gung är det barns lärande i musikaliska sammanhang som har fått uppmärksamhet nämligen – låtar som lär. Dessa sånger syftar till att ”lära med hela kroppen” på ett lustfyllt sätt. De passar utmärkt att användas i förskola och i skolans tidiga år. Självklart kan de också användas i andra sammanhang såsom barngrupper i andra pedagogiska miljöer och i hemmet. Min förhoppning är att sångerna ska ge många glada och härliga sångstunder tillsammans med barn och vuxna. Ett lustfyllt lärande är en god förutsättning för ett lärande för livet.

Till denna CD finns också ett metodhäfte med samma namn. Dansa och sjung med ös och gung – låtar som lär.

Discografi:

Dansa och sjung med ös och gung

:: KÖP ::