ELISABETH ANDERSSON - DANSA OCH SJUNG MED ÖS OCH GUNG

 

Mitt namn är Elisabeth Andersson och jag arbetar som universitetsadjunkt i musik vid Jönköping University. Mina arbetsuppgifter består i att undervisa vid de olika lärarutbildningarna samt att medverka i fortbildning av yrkesverksamma förskollärare och lärare.

Jag är utbildad musikterapeut vid Ingesunds musikhögskola och har under många års tid arbetat med musik i olika sammanhang: i skola och förskola, kyrka samt inom psykiatrisk vård. Det har innefattat allt från spädbarnsmusik, musik i skola och körverksamhet till minnesträning för äldre.

Med detta material vill jag dela med mig av mina erfarenheter hur musik i olika sammanhang har haft betydelse för barn i olika åldrar. I Dansa och sjung med ös och gung är det barns lärande i musikaliska sammanhang som har fått upp­märksamhet dvs. låtar som lär.

Ta gärna kontakt med mig angående frågor kring materialet eller önskemål om föreläsning och workshop. Tillsammans skräddarsyr vi efter era önskemål.

I Dansa och sjung med ös och gung är det barns lärande i musikaliska sammanhang som har fått uppmärksamhet nämligen – låtar som lär. Dessa sånger syftar till att ”lära med hela kroppen” på ett lustfyllt sätt. De passar utmärkt att användas i förskola och i skolans tidiga år. Självklart kan de också användas i andra sammanhang såsom barngrupper i andra pedagogiska miljöer och i hemmet. Min förhoppning är att sångerna ska ge många glada och härliga sångstunder tillsammans med barn och vuxna. Ett lustfyllt lärande är en god förutsättning för ett lärande för livet.

Till denna CD finns också ett metodhäfte med samma namn. Dansa och sjung med ös och gung – låtar som lär.

Välkommen dyrbara skatt

Det finaste som finns är att få sitta med sitt lilla barn i famnen och hålla om, gunga, krama och vagga. Dessa enkla sånger är ämnade för just det. Den intima stunden ger ro för både vuxen och barn. Barnet mår bra av att lyssna till den stilla musiken, känna närheten, do_ en, hjärtslagen sin egen lilla hand i den vuxnes samt nära kroppskontakt och beröring. Allt detta för att ge en go stund, en bra start för den lille att anpassa sig till den nya värld den kommit till. Mina sånger är tänkta att sjungas direkt på BB och vidare under de första levnadsåren, vid matningen, nattningen, mysstunden mm.
När jag har skrivit dessa sånger har jag relaterat till min egen erfarenhet både som mamma och mormor/farmor och musikterapeut. Sångerna har en enkel melodislinga och text för att de ska vara lätta att komma ihåg för den vuxne och för att barnet ska känna igen dem. Det är tröstande, lugnande och kärleksförklarande sånger. Att hålla sitt barn nära sig och försiktigt gunga det samtidigt som man sjunger skapar trygghet och lugn. Denna CD passar utmärkt att ge bort i dop/barnvälsignelsegåva eller som en ”välkommentillvärlden” present. Min förhoppning är att ni ska få många _ na sångstunder med det nya lilla underverk som ni har blivit välsignade med. Att få ta emot ett barn eller barnbarn är livets största gåva.

Discografi:

Dansa och sjung med ös och gung

:: KÖP ::

Välkommen dyrbara skatt
:: KÖP ::